Sklep Remington

PROMOCJA IDZIE WIOSNA - IDŹ DO KINA!

IDZIE WIOSNA - IDŹ DO KINA!

Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, gdzie za zakup dowolnego produktu marki Remington można otrzymać nawet 2 bilety do kina!

Idzie wiosna - idź do kina! 

 1. Promocja trwa od dnia 08.02.2012 r. do dnia 31.03.2012 r.
 2. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki Remington.
 3. W promocji uczestniczą wyłącznie produkty zakupione w sklepach mających siedzibę na terenie Polski, w stosunku do których gwarantem jest VARTA Baterie Sp. z o.o.
 4. Każda osoba, która w czasie promocji zakupi produkt w niej uczestniczący o wartości co najmniej 100 zł otrzyma nagrodę – bilet do Multikina ( " Bilet") o wartości rynkowej 25 zł. Zakup produktów o wartości co najmniej 200 zł będzie premiowany nagrodą w postaci 2 Biletów o łącznej wartości rynkowej 50 zł.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 09.04.2012 roku kopii dowodu zakupu tego produktu, kodu kreskowego (13 cyfr) wyciętego z jego opakowania wraz z dołączonym numerem telefonu komórkowego Uczestnika promocji. O zachowaniu w/w terminu decyduje data stempla pocztowego.
 6. Adres do nadsyłania zgłoszeń: ISCM sp. z o.o. "Idzie wiosna- idź do kina" ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa.
 7. Ilość Biletów w Promocji jest ograniczona i wynosi 500 sztuk. O przyznaniu nagrody Uczestnikowi decyduje data i kolejność przyjęcia zgłoszeń przez Organizatora.
 8. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23.04.2012 r. (według daty wpływu zgłoszenia).
 9. Zgłoszenie do promocji upoważnia do odbioru jednej nagrody, tym samym Uczestnik za zgłoszenie do promocji może otrzymać maksymalnie 2 Bilety.
 10. Nagroda zostanie wysłana w postaci wiadomości SMS w ciągu 30 dni od otrzymaniu poprawnego i kompletnego zgłoszenia. Wiadomość SMS będzie zawierała jednorazowy kod upoważniający do odebrania Biletu na wszelkie seanse emitowane w technologii 2D w dowolnym kinie sieci Multikino w terminie wskazanym w treści wiadomości SMS.
 11. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia regulaminu Promocji i obowiązujące przepisy prawa. Wiążący regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie: http://pl.remington-europe.com/

Bezpośredni adres do regulaminu pod adresem: Regulamin promocji "Idzie wiosna - idź do kina"