Sklep Remington arrow Gwarancja i serwis

Gwarancja i serwis

 Gwarancja producenta  

Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia marki REMINGTON są objęte pełną gwarancją producenta. Gwarancję można realizować w dowolnym Autoryzowanym przez producenta Zakładzie Serwisowym.

 Warunki gwarancji  

Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym z oryginalnym dowodem zakupu.
Na urządzenie udziela się (INFORMACJA NA OPAKOWANIU) miesięcy gwarancji, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia do naprawy.
Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę urządzenia na wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji Autoryzowany Zakład dokona trzech napraw a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem.
Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi, takie jak: czyszczenie sprzętu oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych: folii, nożyków tnących, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu wynikających bezpośrednio ze sposobu postępowania z produktem przez Klienta, czyli jego nieostrożności lub postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli:

  • urządzenie i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych;
  • numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub uszkodzony;
  • stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych serwisów;
  • uszkodzenie powstanie z przyczyny natury zewnętrznej (zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją, zanieczyszczenia, promieniowania, uszkodzenia mechaniczne, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci energetycznej, zalanie wodą, itp.)

Producent może uchlić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeśli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi.
Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 Kontakt do serwisu marki Remington  

QUADRA-NET Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

www.quadra-net.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
+48 22 598 07 77